The History of eurometal
1

Η εταιρεία EUROMETAL ABEE ιδρύθηκε το 1997 και είναι συνέχεια της πρωτης εταιρείας κατασκευής μεταλλικών στηθαίων στην Ελλάδα με παράδοση από το 1960 και δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών οδικής ασφάλειας.Συγκεκριμένα στην κατασκευή συστημάτων στηθαίων ασφαλείας οδών,συστημάτων στηθαίων ασφαλείας γεφυρών,μεταλλικών πλαισίων σηράγγων,χαλύβδινων κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και χαλύβδινων συστημάτων στήριξης προσαρμοσμένων σε ποικίλες εφαρμογές.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής και τα γραφεία της μονάδας χάλυβα βρίσκονται στο 24ο χλμ της Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στην Μάνδρα Αττικής σε ιδιόκτητα κτίρια συνολικής έκτασης 10.000 τ.μ. Στις εγκαταστάσεις της η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό ελασματουργίας για τον οποίο επενδύει ετησίως, καθώς και ιδιόκτητα γαλβανιστήρια, όπου γαλβανίζονται εν θερμώ, όλα τα προϊόντα σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
1

Όραμα μας είναι να εδραιώσουμε την ηγετική μας θέση ως κατασκευάστρια εταιρεία στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών, στο εν θερμώ γαλβάνισμα, στην ανάπτυξη τεχνολογίας εγκατάστασης και να εξασφαλίσουμε σημαντικό μερίδιο από τις διεθνής αγορές. Στόχος είναι να επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συνεχίσει την πορεία της σαν κατασκευάστρια δύναμη στην ανάπτυξη του κλάδου. Η ικανοποίηση των πελατών με προϊόντα & υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι σημαντική για εμάς.

25+ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1

Ανεβάζουμε τον πήχη και εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας δημιουργώντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες!

Η EUROMETAL ΑΒΕΕ υπήρξε και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη εταιρεία στον κλάδο της Οδικής Ασφάλειας στην εγχώρια αγορά έχοντας προμηθεύσει και εγκαταστήσει τα συστήματα στηθαίων ασφαλείας στα μεγαλύτερα έργα οδοποιίας τις τελευταίες δεκαετίες. Με πελατολόγιο τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες στην εγχώρια αγορά όπως J&P AΒΑΞ A.E. , ΑΚΤΩΡ Α.Ε. , ΤΕΡΝΑ Α.Ε ,ΑΕΓΕΚ Α.Ε.,ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ,ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε., έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη
Η πολύχρονη παρουσία,η ηγετική συμμετοχή σε κατασκευαστικά έργα τόσο Δημοσίου όσο και Ιδιωτικού οφέλους,το έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και οι συνεργάτες σε Ελλάδα και εξωτερικό έχουν αποφέρει την τεχνογνωσία και την υποδομή που απαιτούνται για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας.

Στηθαία Ασφαλείας Οδών
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ
aa
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ
Ενδιαφέρεστε για
Μεταλλική Κατασκευή
ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ
1
  • Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα κορυφαίας ποιότητας
  • Για την κοπή, διάτρηση και διαμόρφωση χρησιμοποιούμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα και ακρίβεια στα προϊόντα μας.
  • Όλα τα εξαρτήματα ελέγχονται με αυστηρές προδιαγραφές καθ όλη την διαδικασία παραγωγής

Προϊόντα στήριξης Φ/Β Πάνελ

1

Aξιοποιώντας τη μεγάλη εμπειρία μας στην επεξεργασία του χάλυβα για την κατασκευή της μεγάλης γκάμας προϊόντων της, σχεδίασε και υλοποίησε καινοτόμες πρότασεις για τον τρόπο στήριξης των Φ/Β πλαισίων. Με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα όπως :

1
Γρήγορη και απλή συναρμολόγηση.
2
Βέλτιστη μεταφορά στον χώρο εγκατάστασης.
3
Μέγιστο επίπεδο πρακατασκευής.
Οι κατασκευές μας
1
Δείτε στην gallery μερικά απο τα ολοκληρωμένα projects μας

Πέραν όμως της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, η ΕUROMETAL ABEE προσφέρει στους πελάτες της ένα πλήθος συμπληρωματικών – αλλά συχνά απαραίτητων – υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

01.

Σύνταξη Τεχνικών Μελετών

  • Προμελέτη
  • Oικονομοτεχνική μελέτη
  • Oριστική μελέτη εφαρμογής
02.

Έργα Μηχανικού

  • Τοπογραφικό σχέδιο
  • Γεωτεχνική μελέτη
  • Περίφραξη
  • Χωματουργικές εργασίες
03.

Λειτουργία & Συντήρηση Ηλιακών Πάρκων

Μετά την εγκατάσταση και τη διασύνδεση ενός Σταθμού, προσφέρεται η επιλογή στους ιδιοκτήτες της εγκατάστασης της ανάληψης της συντήρησης της μονάδας για όλη τη διάρκεια ζωής της καθώς και την εγγύηση για όλες τις κατασκευές .

Επιπλέον Πληροφορίες
1
Η

εταιρεία EUROMETAL ABEE, ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 από το 2009 έως σήμερα.
Η EUROMETAL ABEE εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία και πληρεί τους όρους της έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων της αρμόδιας αρχής καθώς και του διεθνούς αναγνωρισμένου οίκου πιστοποίησης TÜV Rheinland Group.
Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες και ευαισθητοποιεί το προσωπικό της για την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της.

Μεριμνά για την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών της
Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
Καταρτίζει και υλοποιεί Περιβαλλοντικούς στόχους δυναμικά εξελισσόμενους
Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών
Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, συμβάλλοντας στην λήψη μέτρων για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής προστασίας
Πραγματοποιεί συνεχείς Περιβαλλοντικές μετρήσεις.
Διαθέτει πιστοποιημένα συνεργεία για της εργασίες της που εφαρμόζουν τα περιβαλλοντικά προγράμματα της.

Γ

ια την EUROMETAL ABEE η ποιότητα είναι ένα θέμα εξέτασης και ανάπτυξης πολλών χρόνων .Στην πραγματικότητα, το έτος 2000 η εταιρεία υιοθετεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001. Η ιδέα για αυτήν την εταιρική πιστοποίηση ήταν η προστασία των τελικών προϊόντων , παρέχοντας εγγύηση στον πελάτη για την διαδικασία της παραγωγής και την ποιότητα. Όλος ο ιστός της εταιρείας συμμετέχει σε μία συνεχή ανάπτυξη του συστήματος έτσι ώστε κάθε φάση των επιμέρους διαδικασιών να είναι σχεδιασμένη και ανεπτυγμένη για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενισχύει την εσωτερική επικοινωνία και την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη .

Η φιλοσοφία της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη είναι η βάση για επιπρόσθετη εξέλιξη. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει εξοπλιστεί με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO9001:2008 όπως και σύστημα περιβαλλοντικής διασφάλισης EN14001:2004 για την διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της και το εν θερμώ γαλβάνισμα .

Η

έρευνα και η ανάπτυξη σε υψηλότερων επιπέδων υπηρεσίες και προϊόντα είναι θέματα ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρεία , θέματα που υλοποιούνται σε συνεχή έλεγχο σε κάθε φάση της διαδικασίας έως στην διάθεση των προϊόντων.

Η αποθήκευση, ο έλεγχος , η διάθεση και η διακίνηση των προϊόντων είναι σχεδιασμένα μέσα από διαδικασίες και οδηγίες που εγγυώνται την ποιότητα των εργασιών και του προγράμματος .

Η πιστοποίηση και η ποιότητα δεν είναι για την εταιρεία μας το τέλος της ανάπτυξης της αλλά η οδός για την πρόοδο της.
Η ικανότητα της εταιρείας να προσαρμόζεται στις εναλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς και στην ικανοποίηση των πελατών της είναι παράγοντες που επιβάλλουν την υιοθέτηση και την χρήση προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας .
Όλα τα παραπάνω είναι σίγουρα ένας τρόπος διασφάλισης ποιότητας για τα επόμενα χρόνια και μία νέα πρόκληση για την EUROMETAL ABEE.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.